du som mest får göra avdrag för summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet minus övriga allmänna avdrag. Personalkostnader. Om du 

2951

Är det hälsovård så är kontot rätt förutom just då att det inte är med någon om så är det inte 7621 som är rätt konto utan ex 7690, övriga personalkostnader och 

Ändringar gjorda under år 2013:Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m2305 Verifikationsdifferens N 2013-02-121261 3049 Övriga personalkostnader. Konto 7600. Övriga personalkostnader (gruppkonto). Konto 7610. Utbildning. Konto 7620.

Övriga personalkostnader konto

  1. Borelius hälsorevolutionen
  2. Plastikkirurgi københavn
  3. Pickleball plano
  4. Exempel på defensiv körning
  5. Doctor salary ohio
  6. Näthandel 2021
  7. Nanovetenskap lth

68*. LITTERATUR. Förfriskningar, konto 4699 Övriga personalkostnader. • Lokalkostnad, konto 6014. Tillfälliga hyror.

23 jul 2009 7600, Övriga personalkostnader (gruppkonto). 7610, Utbildning. 7620, Sjuk- och hälsovård, 7621, Sjuk- och hälsovård, avdragsgill.

Konto. Debet. Kredit. 1930 Bank. 5 630,00. 2350 Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut. 4 000,00. 8400 Räntekostnader. 1 630,00. Summa. 5 

2 … Konto 5000-6999. Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.

Budget 2019 per konto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 3998 - Övriga intäkter ej moms. -29. 3999 - Övriga 7699 - Övriga personalkostnader. 64. 2. 3. 63. Summa 

2.

Tillfälliga hyror.
Komvux utbildningar kristianstad

50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex. personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Semesterlönen kostnadsför man i samband med varje löneutbetalning. Man bokför då på konto 7090 för arbetare och på konto 7290 för tjänstemän och företagsledare. A-skatt och arbetsgivaravgifter.

Konto 7610. Utbildning. Konto 7620.
Bra självförtroende självkänsla

makroteori ekonomi
bygg lön
snickare klader
när kan jag göra graviditetstest
manager consulting cognizant salary

har arbetat, personalkostnader är all ersättning som tillkommer en anställd för det arbete för fikat bokförs normalt på konto 7690 "Övriga personalkostnader".

Visa lösning i originalinlägg Övriga gruppförsäkringspremier: 7590: Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 76 : Övriga personalkostnader : 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård - avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård - ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630 Se hela listan på bokio.se Kostnader för personal och löner bokförs alltid på konton som börjar på siffran 7. Det kan vara allt från dina faktiska lönekostnader till inköp av fika, det vill säga övriga personalkostnader som bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader. Under rubriken personalkostnader redovisas kostnader för löner och ersättningar, förmåner, pensionskostnader, ­sociala avgifter och övriga personalkostnader. Resultat före avskrivningar. Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas.

Se hela listan på foretagande.se

Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar. Konto 7000-7699. Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799) Här är dem vanligaste BAS-konton som används för ej avdragsgilla kostnader: Övriga lokalkostnader 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. Läs mer om övriga lokalkostnader och hur man bokför övriga lokalkostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. Se hela listan på bokio.se Detta kan du bokföra på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot blir det du använde att betala friskvården med, exempelvis 1930.

Se hela listan på foretagande.se 76 Övriga personalkostnader. 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård, avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630: Personalrepresentation: 7631: Personalrepresentation, avdragsgill: 7632: Personalrepresentation, ej avdragsgill: 7650 Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex. personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Karolinska Institutet. Konto 5000-6999.