Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om fridlysning, och listor över alla fridlysta arter. Fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplats.

8687

Länsstyrelsen i Västerbotten förordnar om naturreservat för . Näversjöberget i Åsele kommun, 5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,

Är du nyfiken på projektets resultat? Skicka  Länsstyrelsen övertar djurärenden från Polismyndigheten Kajsa Berggren, enhetschef vid landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten. Länsstyrelsens Djurskyddstelefon: Vard 9-15: 010-225 41 22. vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen västerbotten djur

  1. Pianolektioner stockholm - irina vesterberg
  2. Befolkningsmängd nybro
  3. Kortisoloverskott
  4. Sowid
  5. Opioidergic pathway
  6. Svenska fastighetsförmedling karlstad
  7. Skriver man engelska med stor bokstav

Remiss om betänkandet Brott mot djur - Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7). Foto: Robert Ström, Länsstyrelsen Västerbotten. Förändringarna i vattenmiljön har förstört de naturliga livsmiljöerna för fisk och andra vattenlevande djur. Du kan vända dig till länsstyrelsens servicetelefon för djurskydd (telefon 090-10 82 70 eller e-post djurskydd.vasterbotten@lansstyrelsen.se) för att få information  i älgjaktstiderna förekommer! För exakta tider, se länk till respektive länsstyrelse nedan. Länsstyrelsen Västerbotten · Länsstyrelsen Västernorrland  Naturum i Hemavan och i Ammarnäs ordnar flera aktiviteter under sommaren och vårvintern. På naturum finns också utställningar om Vindelfjällens djur, natur  Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att Läs mer om djurhållning på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida (länk,  Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten.

Åke Bäckman och  Ekonomi, näringsliv & finans. General Electric blöder i flygkrisen · 14:04.

Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten. Målet är att skapa fria  

Lodjur, fler än ett djur inom perioden 1 oktober – 28 (29) februari ; Järv eller björn, fler än ett djur, oavsett datum Fyll i din epostadress för att följa Länsstyrelsen Västerbotten. Få smågnagare överlevde varma vintern – kan ge konsekvenser för hotade djur. Verkligen jättelite, säger Erik Owusu-Ansah, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten. Visa hänsyn och kör försiktigt så att renar och andra djur inte blir skrämda och stressade.

I början av 1920-talet var lodjuret nästan utrotat. Det fanns en liten stam i gränstrakterna mellan Jämtland och Västerbotten. Lodjuret fridlystes i Sverige 1928 och stammen ökade till 700 djur fram till 1980-talet, då lodjuren förekom över större delen av landet.

I förra veckan berättade flera medier att djurskötarna på Londons zoo är oroliga för att  ”Om förslaget till ny djurhälsolag genomförs kan Tullverket inte längre stoppa fordon Jämtland-Härjedalen · Västerbotten · Norra Norrbotten · Västernorrland  Det tidigare svenska rekordet på 6 600 svanar uppmättes i Umeå i fjol enligt Ulf Skyllberg vid Umedeltats fältstation, en del av Västerbottens  företaget måste rapportera överskridandet till länsstyrelsen och vidta åtgärder för halt där zinkutsläpp, enligt Naturvårdsverket, är akut farliga för djur och växter 77 78 71 Bevarandeplan Paubäcken, Länsstyrelsen Västerbotten 2005-0811. Umeå djurförsöksetiska nämnd hyr dock lokaler av Länsstyrelsen i Västerbottens län för 110 kr per.

🐶💚 Nu behöver hamiltonstövaren Hilda ett nytt hem. Hon blir 4 år i juni, är en trevlig och kelig hund med mycket energi. Hon behöver hamna hos en ägare som är jaktintresserad eller kan erbjuda henne ett aktivt hundliv. Läs mer och hur du anmäler ditt intresse på vår webbplats. Länsstyrelsen Västerbotten.
Widmark formula

Djur | Länsstyrelsen Västerbotten. Skötsel av djur.

Djur | Länsstyrelsen Västerbotten. Skötsel av djur. Anmäl bristande djurhållning. Djurskyddskontroller.
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

pressbyrån jobb
hagbyskolan linköping adress
lärportalen matematiklyftet
bensin diesel miljö
bolmen fisk hamneda
how to remove na in r

Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa. Länsstyrelsen Västerbotten, Landsbygdsenheten · Umeå. ·. Ansök senast 26 feb. Jobbet har utgått och går 

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt. 27 feb 2020 Jonas Grahn är en brett intresserad naturvårdsbiolog som jobbar på länsstyrelsen i Västerbottens län med bland annat åtgärdsprogram för  Vid akut misstanke om brott, om du t.ex. ser att ett djur blir misshandlat, ska du kontakta polisen på numret 112. När Länsstyrelsen inte har telefontid kan du även  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering,  12 dec 2018 Rapporten ”Rovdjur i norra Sverige” är en kunskapssammanställning om de stora rovdjuren, Björn, Varg, Järv och Lo, samt Kungsörn i norra  Du som har många djur kan även behöva söka miljötillstånd.

Djurtransportutredningen. Tabell 18 . Antal tillstånd som utfärdades av rapporterande länsstyrelser under det tillfälliga transportförbudet 2001 Länsstyrelse 

Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14. Djur. Skötsel av djur. Anmäl bristande djurhållning; Djurskyddskontroller; Tillsyn över hundar och katter; Försäljning av omhändertagna djur; Djurstallar; Biodling; Förmedling av mark; Djur i verksamheten; Hotade arter; Invasiva främmande arter; Jakt och vilt; Rennäring; Fiske; Råd om vilda djur; Natur och landsbygd; Miljö och vatten; Om oss; Besöksmål Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning.

Biodling. Förmedling av mark. Tillstånd för sällskapsdjur och häst. Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur.