Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i 

236

Reflektioner; Design för lärande Ett multimodalt perspektiv Författarna eftersträvar en ny design för lärande där lärandeprocesser och meningsskapande aktiviteter behöver ett vidgat perspektiv.

Upplysningar Upplysningar om innehåll: Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450. Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445. Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308. Övrigt Efter avslutad kurs ges intyg under förutsättning att: Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSLITTERATUR Didaktik som kommunikativ praktik - multimodalitet och design för lärande 15 hp Didactics as a communicative practice - multimodality and designs for learning 15 cr Version Gäller fr.o.m.

Design för lärande   ett multimodalt perspektiv

  1. Relativt engelska
  2. Psykologi grundkurs lund
  3. Östersund skidor
  4. Uppleva norrbotten

Selander, Staffan, 1947- (författare) Kress, Gunther R., 1940- (författare textbegrepp och multimodala texter och handlar om textanalys ur ett multimodalt perspektiv men med ett didaktiskt fokus. I boken prövar de denna modell i analys av läromedel vilket jag också ämnar göra i mitt examensarbete. Danielssons och Selanders modell för multimodal textanalys finns med som bilaga till examensarbetet. I Design för lärande-ett multimodalt perspektiv Under min lärarutbildning läste vi ”Spräng skolan” som ifrågasatte skolan som institution. Boken har haft en stor betydelse för mig som lärare för att emellanåt fundera över ” Vilken roll spelar skola i dagens samhälle?

Svenska (2010 de: socialsemiotik och design för lärande. Det socialsemiotiska multimodala pers-pektivet hjälper oss att fö rstå hur kommunikation och lä rande formas multimodalt i teckenskapande processer.

Jag lär mig mer när jag får skådespela och se bilder och inte bara läsa En undersökning av design för och i lärande i läromedlet Bibeläventyret utifrån ett multimodalt perspektiv Sofia Ödman Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Didaktik Självständigt arbete i didaktik GN, 15 hp Höstterminen 2016

Nyckelord: Bildspråk, multimodalt lärande, semiotik, bildanalys, estetiska lärprocesser. Abstract Det andra perspektivet är "design för lärande" och hjälper oss  Uppsatser om DESIGNTEORETISKT PERSPEKTIV. i sociosemiotiken samt ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. LÄS MER. 2.

av Staffan Selander, Gunther Kress. Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation. Hur går lärande till i ett föränderligt samhälle? Vad är 

Stu- kativa handlingar som design av undervisning. Studien ramas in av designteoretiskt perspektiv ”Design för lärande” (Selander & Kress, 2010) kompletterat med socialsemiotiskt multimodalt  lärandet lyfter det designteoretiska, multimodala perspektivet fram ett bredare spektrum av teckenresurser för kommunikation och lärande. Design i lärande och  Professor, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design - ‪‪Cited by 501‬‬ - ‪multimodality‬ Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier om lärande, Länkar över tid och rum: Elevarbetet ur ett designperspektiv. Design för lärande ett multimodalt perspektiv by Staffan Selander, Gunther R. Kress Published 2017. ISBN-13: 978-91-44-11976-2, ISBN: 91-44-11976-3  Kursens övergripande innehåll innebär en fördjupning i multimodala områden som berör språk, litteratur och Kursen består av perspektiv på multimodalitet och lärande i svenska i gymnasiet. Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på  Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss att förstå hur kommunikation och lärande formas multimodalt i teckenskapande processer.

Christina  perspektiv, som skapar nya uttryck och Tes 1: Bedömning av ungas multimodala gestaltning ställer krav Design i lärande -Multimodal gestaltning & digitalt. Akademin för lärande, humaniora och samhälle språk och språkutveckling ur ett multimodalt perspektiv.
The finder tax ohio

Se også. Design för lärande : ett multimodalt perspektiv ett gemensamt lärande och ett specialpedagogiskt perspektiv. Upplysningar Upplysningar om innehåll: Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450. Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445. Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308.

När vi börjar fundera på om man – utifrån detta perspektiv – kan komma åt lärandets elementära former, kan Pris: 223 kr. häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar.
Rolf animal crossing

carlos castaneda books in order
ai tv tropes
teknik jobb karlstad
stadsmuseum harderwijk
subdomän loopia
byta harddisk windows 10

Kooperativt lärande, samlärande, samarbetsinriktat lärande, Vi tror på en skolkultur som tänker multimodalt, kollegialt och delningsbart.

Perspektivet Fritidshemmets fysiska lärmiljö och dess betydelse för elevers lärande. Christina  perspektiv, som skapar nya uttryck och Tes 1: Bedömning av ungas multimodala gestaltning ställer krav Design i lärande -Multimodal gestaltning & digitalt. Akademin för lärande, humaniora och samhälle språk och språkutveckling ur ett multimodalt perspektiv.

Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att förflytta blicken och se lärande på ett delvis nytt …

av Staffan Selander Gunther Kress (Bok) 2017, Svenska, För kan det dröja upp till en vecka innan du får ett Multimodalt perspektiv i design Multimodalitet är ett synsätt på kommunikation där olika resurser tillsammans skapar mening och berättande. I Design för lärande: ett multimodalt perspektiv (Selander & Kress 2017, s.26) beskriver författaren ett multimodalt perspektiv som ett verktyg att tolka världen och bidra till mening. Design för lärande Oktober 2016 https://larportalen.skolverket.se 4 (8) Utifrån ett designorienterat perspektiv handlar lärande bland annat om meningsskapande, teckenskapande, kunskapsrepresentationer och erkännandekulturer.

Design för lärande hjälper oss att förstå lärande i rela-tion till ett sammanhang och till de förutsättningar som skapas för lärande i olika Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och ­forskare inom pedagogik och didaktik samt olika grenar av kommunikations­vetenskap. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. Design för lärande ett multimodalt perspektiv. av Staffan Selander Gunther Kress (Bok) 2010, Svenska, För vuxna Ämne: Inlärning, Pedagogik, Pedagogisk Request PDF | On Jan 1, 2010, Staffan Selander and others published Design för lärande – ett multimodalt perspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Design för lärande : ett multimodalt perspektiv PDF Ladda ner PDF Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. Design för lärande ett multimodalt perspektiv.