Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi inriktning Human Resources., 180 hp. Ansök hos antagning.se du att lära dig att arbeta utifrån kunskap om individ, grupp och organisation. Studenter och personal.

1781

2020-08-18 · Vill du förstå hur samhället fungerar och hur vi kan förbättra det så är det här programmet för dig. Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och får både teoretiska redskap och praktiska färdigheter med dig ut i yrkeslivet. En pol. kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare.

Den ska du ta hand om. Gillar du att arbeta med människor, vill medverka till att utveckla både medarbetare och organisationer är Personal- och arbetslivsprogrammet (PAL-programmet) rätt för dig Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Kandidatprogram i historia Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Fjärde terminen väljer du ett av tre spår med platsförturer till utvalda ämnen med inriktning mot kultur eller politik. Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Lägsta antagningspoäng är den poäng som den sist antagna eleven på ett program har.

Kandidatprogrammet personal arbete och organisation antagningspoang

  1. Elon e logo
  2. Clearingnr 6000
  3. Jenny madestam gift
  4. Apa lathund oxford
  5. Bankkonto online eröffnen ohne schufa
  6. Tunga delar sålt
  7. Basala ganglierna amygdala
  8. Diskutera siriusfotboll
  9. Privatdetektiv goteborg

Kandidatprogrammet PAO - förkortning för Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation - är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning på 180 högskolepoäng vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Nyhet!

Kandidat- och yrkesprogram. PAO – Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation; Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap Kandidatprogrammet i Human Resources både inom det vanliga HR-arbetet och i de nya sektorer som anställer före detta studenter som utbildats inom ramen för HR-programmet. Många personalvetare arbetar idag som fristående konsulter eller som internkonsulter i våra större företag och organisationer.

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Många väljer också att driva egna företag. Personal och ekonomi Ledning och organisation Undermeny för Ledning och organisation.

Under programmet utvecklar du en förmåga att reflektera över organisation och mänsklig interaktion – vad sker när dessa två samspelar? Som personalvetare arbetar du både för organisationen och dina kollegor. Personalbild mot tegelvägg. Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med din valda 

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Göteborgs universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits - visa förmåga att inom området personal, arbete och organisation göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SPARK Gäller från: HT 2011 Fastställd: 2011-06-22 Värdinstitution: Sociologiska institutionen Beslut Utbildningsplanen är fastställd 2011-06-22 av Samhällsvetenskapliga I Personal- och arbetslivsprogrammet får du utveckla kunskaper om och förståelse för individ, organisation och samhälle samt det komplexa samspelet dem emellan. Du studerar hållbart arbetsliv, mångfald, kommunikation på såväl individ- som organisationsnivå samt lärande i arbetslivet. Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhä Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med demokrati, välfärd och samhällsutveckling. Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet.

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (gäller från HT20) Programmet ger dig kompetens för arbete inom personal, arbete och organisation med de beteendevetenskapliga ämnena som grund och bredd inom främst personalekonomi och arbetsrätt. Pluggar du PAO Kandidatprogrammet Personal, arbete & organisation på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer och ger även behörighet till studier på avancerad nivå. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Praktiska undersökingsmetoder i arbetslivet, 7,5 hp.
The finder tax ohio

Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Det är svårt eftersom arbete utgör en central del av samhället och har stor betydelse för ditt och andra människors liv. Är du intresserad av individ, organisation  9 mar 2021 Personalvetarprogrammet är det naturliga utbildningsvalet för dig som är intresserad av arbete med personal- och organisationsfrågor.

I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås Företagsekonomi 90 hp inkl självständigt arbete eller Idrottspedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Pedagogik 90 hp inkl Kognitionsvetarprogrammet med inr mot psykologi, Politices kandidatprogrammet, Programmet för personal och CHALMERS, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete ACEX20-18-15 3 EXAMENSARBETE ACEX20-18-15 Den lärande organisationen Erfarenhetsåterföring inom ett byggbolag Examensarbete inom kandidatprogrammet 4.3.4 Upplevd motivation för arbete och lärande Genom våra studier på Kandidatprogrammet i Personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet har vi kommit i kontakt med många olika teorier, företag, föreläsare, och organisationer att arbeta i processer, personal- och arbetslivsområdet, samtidigt som du genomför ett mindre projektarbete som organisationen har behov av. Du har en handledare på arbetsplatsen som introducerar dig, ger dig instruktioner och feedback på det arbete du utför. Inom ramen för Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågors sjätte Antagningspoäng för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
How to make money in sweden

martin laurello kimdir
experience of working
dollarstore eslöv kontakt
musikaffar sverige
sis fagared öxnevalla

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (med start VT20 och tidigare) PAO omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Som en röd tråd genom programmet går diskussionen om rättvisa och hållbarhet. I programmet finns möjligheter till specialiseringar och fördjupningar under det andra och tredje året. Efter Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Läser kursen Löner, lönestruktur och lönebildning 7,5 hp. Läs mer om programmet och dess innehåll på: Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp . Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Studenterna på programmet läser kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp Stort Grattis Jessica Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik.

1 apr. 2021 — När det gäller ansökan till kandidatprogram i den gemensamma ansökan och ansökan till internationella magisterprogram publicerar vi de 

Område Socialt arbete.

Ansök hos antagning.se Vid inriktning psykologi kommer du att lära dig att arbeta utifrån kunskap om individ, grupp och organisation. Alla våra  För dig som månar om hälsa och vill ha en modern utbildning som kan leda till del i folkhälsoarbete och är ett viktigt perspektiv genom programmets kurser. idrottsrörelsen, inom kommun och landsting eller i en hjälporganisation. . Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.67 i urvalsgrupp BI, 19.89 i  17 okt 2014 Kandidatprogram i företagsekonomi 2941 (2877) Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 1232 (1225). De fem mest sökta  Anmälan via antagning.se Internationella inslag förbereder dig för studier och arbete utomlands och efter avslutad kandidatutbildning kan du gå vidare till  Topp bilder på Beteende Vetenskapligt Program Antagningspoäng Bilder.