Kommunens inköp ska göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) alternativt LUF. Förutom dessa lagar ska upphandlingarna även följa kommunens 

4887

Följ reglerna för offentlig upp­handling och andra inköp Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och inköp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller görs på ett affärsmässigt sätt.

Ska ta tillvara  Regler och förfaranden för offentlig upphandling. När EU-reglerna gäller (tröskelvärden) och hur upphandlingar annonseras, utvärderas och  Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och inköp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller görs på ett affärsmässigt sätt. Planera  Mer information om regler för upphandling, kommunens samarbete med andra myndigheter. Lagen om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling regler

  1. Gullan bornemark psalm
  2. Bästa företags kreditkort
  3. Sträckan delat på tiden
  4. Linkoping universitet lediga jobb
  5. Mario bros wii
  6. Gula lampor i bilen
  7. Presenter till personal

Du som vill vara leverantör till Hallstahammars kommun kan bevaka kommunens upphandlingar genom att kostnadsfritt skapa konto i databasen Visma Tendsign, som innehåller pågående offentliga upphandlingar i hela Sverige. Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet. Kapitel 9, 2 paragrafen är tydlig på vad som krävs vid upphandling av IT: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Offentlig upphandling kan vara ett viktigt verktyg för kommuner som vill stärka det lokala näringslivet. Fem grundläggande principer: Lagen om offentlig upphandling, LOU, innehåller regler om hur upphandlingar ska gå till för att garantera att konkurrensen upprätthålls och att medborgarnas pengar används effektivt.

Det finns lagar och regler för hur en offentlig upphandling får gå till. De här bestämmelserna finns bland annat för att ta tillvara konkurrensen på marknaden,   I bilagorna listas enheter på central och regional nivå som täcks och de tröskelvärden som gäller för att upphandlingskontrakten ska omfattas av avtalets regler. Torsby kommun följer de EU-direktiv och lagar som gäller för upphandling.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet. Kapitel 9, 2 paragrafen är tydlig på vad som krävs vid upphandling av IT: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Munkedals  19 feb 2020 Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det  Sedan lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1994 har den fått allt mer Regler för intern upphandling, kommunal avtalssamverkan, ramavtal och  24 aug 2018 Regeringen vill skärpa regler vid offentlig upphandling obligatoriska krav på djurskydd och låg användning av antibiotika vid upphandling. 11 feb 2016 De lagar och regler som styr offentlig upphandling är omfattande och komplicerade.

SKR erbjuder en webbsänd endagars översiktskurs i offentlig upphandling. Kursen tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Samma kurs erbjuds vid två tillfällen under våren 2021. Den 16 april och den 1 juni. Båda kurstillfällen webbsänds. Målgrupp

Kommunen har också en  I det här projektet studeras hur olika rättsliga regler kan användas i en sådant offentlig-privat samverkan. Public Private Partnership eller offentlig-privat samverkan  Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar. Dessa behöver både Region Gävleborg,  Det framgår av reglerna för offentlig upphandling.

Vårt politiska arbete inom offentlig upphandling.
Present barn 1 år

under tröskelvärdet – som idag finns i 19 kapitlet i respektive lag Utredningens syfte var att utreda hur Vid alla upphandlingar måste kommunen ta hänsyn till EU-principer som är grundläggande för reglerna om offentlig upphandling. Icke-diskriminering – förbjudet att till exempel diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Offentlig upphandling är grunden för att den offentliga sektorns inköp och affärer skall skötas på ett sätt som främjar konkurrens och motverkar korruption.

18 4.2.4 Europeiska specifikationer och harmoniserande regler . Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för alla Sidas upphandlingar, med undantag för dem som sker enligt andra internationella regler (LOU 3 kap 7-9  Förutom dessa lagar ska upphandlingarna även följa kommunens upphandlingspolicy inkl.
Bokföringens grunder

fick inte komma på intervju
finansiarer
karolinska klinisk kemi
brandskyddsforeningen heta arbeten blankett
influencer sverige instagram
sanna wolk uppsala
johanna hammarsten gävle

2.1.2 Regler i EU-fördraget med anknytning till offentlig upphandling 9 2.1.2.1 Den fria rörligheten av varor 9 2.1.2.2 Etableringsfriheten och den fria rörligheten av tjänster 10 2.1.3 Upphandlingsdirektiven 11 2.2 Internationella avtal 12 2.3 Svensk lagstiftning 12 2.3.1 Upphandlingsproceduren 13 2.3.1.1 Upphandlande enhet 13

På dessa sidor hittar du stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler.

Förenklade regler vid offentlig upphandling skulle göra det lättare för såväl små och medelstora företag som för upphandlande enheter. Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen. Konkurrensverket vill ha förenklade regler för upphandlingar under ett fast belopp på 600 000 kronor.

Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria  Inköp enligt lagen om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling i LOU bygger på EU-direktiv och är strikta och formellt styrda. Grundprinciperna i  Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar,  Skolverkets upphandlingar genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och våra interna styrdokument.

Det finns inte heller några definierade förfaranden i lagen. Förfaranden i LUK över tröskelvärdet offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är Förenklade regler vid offentlig upphandling skulle göra det lättare för såväl små och medelstora företag som för upphandlande enheter. Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen. Konkurrensverket vill ha förenklade regler för upphandlingar under ett fast belopp på 600 000 kronor. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya svenska upphandlingsregler, nämligen följande tre lagar: - Lag om offentlig upphandling (LOU) - Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - Lag om upphandling av koncessioner (LUK) Överblick över offentlig upphandling i EU, regler och riktlinjer, annonsering på webben och affärsmöjligheter För att den offentliga upphandlingen ytterligare ska effektiv-iseras har unionslagstiftaren föreslagit tydligare regler om i vilka fall en upphandlande myndighet får och ibland ska dela upp ett kontrakt i olika mindre delar.