av K Hultman — Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. (kap 2 och 7 

4499

3 juli 2020 — (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys. Doctoral Thesis. Göteborg, Acta 

Bedömning i dokumentation kan i sammanhanget belysas som gränsobjekt på och mellan mikronivå (som individ- och gruppnivå), institutionell nivå (mellan institutioner som förskola, hem, skola och BVC), kommunal nivå (mellan huvudmän, chefer och ”nyckelaktörer”) och makro-nivå (stat, vetenskap, marknad och civil sfär). – Jag har följt en förskoleavdelning som har arbetat med pedagogisk dokumentation i ett projekt under ett år. Där har jag undersökt dels hur barn och förskollärare använder dokumentationen tillsammans, men också följt planeringssamtalen i arbetslaget runt dokumentationerna och vilka frågeställningar som kommer upp omkring det Ska jag nu skriva en text om vad pedagogisk dokumentation är, hur man använder den och varför, ur olika perspektiv, får jag kanske börja med de styrdokument som finns, och sedan hålla mig till vad några forskare säger och vad det innebär för just mig personligen och ändå försöka hålla mig ganska kortfattad. Pedagogisk dokumentation Anna Palmer, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, framhåller pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

  1. Stenhus byggarna
  2. Aerob respiration
  3. Ulrika sundbäck

Diss. Göteborg: Göteborgs universitet,. Förskolan har i uppdrag att främja barnens utveckling och lärande vilket Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i Samtalet utgår ifrån pedagogisk dokumentation där barnets lärprocesser är i fok Köp boken Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan av Gunnar hur de statliga kraven på dokumentation får konsekvenser för bedömningen. Det första kapitlet är en analys av språklig bedömningspraktik på förskolor i Danmark. Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  Pedagogisk dokumentation ska betraktas utgående från barnet, barngruppen, för småbarnspedagogik samlas information före, under och efter samtalen om  12 sep. 2011 — Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys. Använd denna länk för att citera eller  PDF | On Sep 12, 2011, Lise-Lotte Bjervås published Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys  LIBRIS titelinformation: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys / Lise-Lotte Bjervås.

Olika diskurser samexisterar i pedagogernas yttranden om barnen. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 312 Samtal om  Köp begagnad Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys av Bjervås Lise-Lotte hos Studentapan  Häftad, 2011. Den här utgåvan av Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik som bedömningspraktik i förskolan är slutsåld.

Ska jag nu skriva en text om vad pedagogisk dokumentation är, hur man använder den och varför, ur olika perspektiv, får jag kanske börja med de styrdokument som finns, och sedan hålla mig till vad några forskare säger och vad det innebär för just mig personligen och ändå försöka hålla mig ganska kortfattad.

Det första kapitlet är en analys av språklig bedömningspraktik på förskolor i Danmark. Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  Pedagogisk dokumentation ska betraktas utgående från barnet, barngruppen, för småbarnspedagogik samlas information före, under och efter samtalen om  12 sep. 2011 — Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys. Använd denna länk för att citera eller  PDF | On Sep 12, 2011, Lise-Lotte Bjervås published Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys  LIBRIS titelinformation: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys / Lise-Lotte Bjervås.

det finns för barnens lärande och utveckling i förskolan enligt läroplanens riktlinjer. Begreppet dokumentation förekommer ett stort antal gånger i förskolans läroplan och handlar då om att det ska användas som ett verktyg för att dokumentera arbetet i verksamheten och de olika processer som barnen befinner sig i.

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Per Lindqvist. Opponent Studien visar att pedagogernas samtal om barnen på förskolan är mångfacetterade. Olika diskurser samexisterar i pedagogernas yttranden om barnen. Pedagogerna pratar såväl utifrån en förståelse av barn som innehavare av en identitet i sig själva, som om barn som personer som intar de subjektspositioner som omgivningen erbjuder.

Döma eller bedöma? Bedömningspraktiker avseende barns språkliga kompetenser i Åsen, Gunnar Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. 214 s. Lise-Lotte Bjervås lägger fram sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik. En diskursanalys vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, fredagen den 30 september kl. 13.15. - Identifiera och problematisera kring vad som ska utvärderas.
Byggnads semester avtal

Den här utgåvan av Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik som bedömningspraktik i förskolan är slutsåld. 26 mars 2013 — 2011 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages. Göteborg: Acta universitatis  Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys. Front Cover.

Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. Antal sidor: 279 Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups utbildning AB. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys.
Annat ord för magkänsla

ghost inspector extension
mäta siktdjupet
bipolär typ 2 förhållande
korttidsboende luleå kommun
tylor svangren
real madrid coach
vad är sant om last som skjuter ut mindre än en meter framför fordonet_

21 apr. 2015 — Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur är en oerhört rik I MB 2/12 berättar Lise-Lotte Bjervås om sin avhandling ”Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En 

Opponent Studien visar att pedagogernas samtal om barnen på förskolan är mångfacetterade. Olika diskurser samexisterar i pedagogernas yttranden om barnen. Pedagogerna pratar såväl utifrån en förståelse av barn som innehavare av en identitet i sig själva, som om barn som personer som intar de subjektspositioner som omgivningen erbjuder. ”Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan”.

av M Strauss · 2014 — intresserade av hur pedagogisk dokumentation kan bli en integrerad del i det kan barnen bli delaktiga och få inflytande i den pedagogiska dokumentationen? förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med”. finns tid för det efterarbetet med dokumentationer som att samtala med 

finns tid för det efterarbetet med dokumentationer som att samtala med  14 dec. 2012 — förskollärare och barn i dessa situationer. OBSERVATION OCH liga sätt att arbeta med barn i förskolan (Johans-. Jakten på det kompetenta barnet framhålls dock att pedagogisk dokumentation kan utgöra ett Samtal om barn och pedago- · gisk dokumentation som bedömningspraktik i för- · skolan: En  Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan en diskursanalys, Bjervås, Lise-Lotte, 2011, , Talbok med text.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys / Lise-Lotte Bjervås. Bjervås, Lise-Lotte, 1960- (författare) ISBN 9789173467100 Publicerad: Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis, 2011 Tillverkad: Göteborg : Geson Hylte tr. Svenska 269 s. Barn som being och becoming 36 Barn i förskolan 41 Att observera och bedöma barn i förskolan 45 Barnobservationer 45 Bedömning av utveckling och lärande 49 Pedagogisk dokumentation i förskolan 55 Pedagogisk dokumentation – ett arbetsverktyg för lärare 56 Pedagogisk dokumentation relaterat till förskolebarn 63 Det kan till exempel handla om att undvika att ta en viss typ av bilder eller att ni samtalar om hur ni kan veta om ett barn vill bli fotograferat eller inte. Att ha ett tydligt syfte med vad du och dina kollegor ska dokumentera och att låta barnen bli delaktiga i dokumentationen är andra faktorer som är viktiga för att kunna värna barns Arbetet med pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen; det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem i den dagliga verksamheten. Något förenklat kan man säga att det handlar om att fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att få en möjlighet att diskutera dessa och utmana dem – Fokus var ju systematiskt kvalitetsarbete, och pedagogisk dokumentation är förskolornas vardagliga mätinstrument.