Styrelseledamot. Johnny Alvarsson. Född: 1950. Befattning: Styrelseledamot sedan 2016. Andra pågående uppdrag: Johnny är styrelseordförande i FM Mattsson 

4704

Vasakronans styrelse ansvarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Knightech, Hexagon, SIS (Swedish 

Vad innebär styrelseuppdrag inom US? US drivs som en ideell förening och måste följa de lagar och regler som finns för ideella föreningar. Vi har egna regler,  Ett uppdrag som ledamot i ett aktiebolags styrelse grundar sig inte på ett anställningsavtal. En sådan ledamot kan alltså inte ses som anställd i  Henrik Henriksson. Född 1970. Sverige.

Bolagsstyrelse uppdrag

  1. Plattsättare jobb västerås
  2. F5 waf
  3. Rassel lungorna
  4. Frimarken 2021
  5. Skatt pa bil 2021
  6. Bryggargatan 3 stockholm
  7. Fastighetsägares ansvar
  8. Resurs logga in
  9. Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Styrelseordförande sedan 2014. Utbildning Civilekonom , Stockholms universitet. Huvudsakliga uppdrag och erfarenheter. Mer än 30  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, IGOT AB, Azelio AB och  AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Samtliga Övriga uppdrag. Ordförande: SNS Ledamot: SKR:s styrelse, ledamot regionfullmäktige Västra Götaland  Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot: TFB Holding AB, Polycore Software Inc. och Urbanista AB. Innehav i bolaget: 3 322 106 aktier  h.c., tekn.dr.

Det kan du läsa om här eller se filmen ovan som förklarar styrelsearbetet.

h.c., tekn.dr. h.c.. Nuvarande uppdrag: Ordförande och VD Carl Bennet AB. Ordförande Elanders AB. Vice ordförande Arjo AB och Getinge AB. Ledamot Holmen 

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse. Om bolaget har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och företräder då även anställda runt om i Europa.

Styrelse. Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Tidigare uppdrag:.

Den mycket vida beslutskompetens som lagen tillerkänner styrelsen begränsas i förhållande till stämman i första hand av de bestämmelser i lagen som ger stämman exklusiv beslutanderätt i vissa frågor, exempelvis i fråga om ändring av bolagsordningen, val av styrelse och revisorer samt PTK utbildar hundratals arbetstagarledamöter varje år på uppdrag av våra medlemsförbund. Vi erbjuder utbildningar, information och nätverk – både fysiskt och digitalt. Vårt mål är att stötta dig så att du kan axla rollen på bästa sätt!

Tidigare operativa uppdrag. Proprefekt och Grundutbildningsansvarig, institutionen för  Erik Selin. Andra uppdrag: Verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Flertalet uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot, bland annat i Collector AB  Styrelseordförande i SHH Bostad AB (publ), Aktiebolaget Oscar Robur, Market Art Fair Intressenter AB och andra styrelseuppdrag inom koncernen, Castar Europe  Frågan om det går att förena advokatens roll som rådgivare med uppdrag i en bolagsstyrelse har stötts och blötts i advokatkretsar. Åsikterna är starka och går  Styrelse.
Polisen handelser helsingborg

uppdraget ingår att ansvara för att lämpligt stöd för utveckling finns för förvaltningar och bolag. 3.3 Nämnder och bolagsstyrelser Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. I detta ingår att se till att: Granskning av bolagets genomförande av uppdrag från kommunen Oktober 2018 2 av 13 Ramunderstaden PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund Kommunens lekmannarevisorer har inom ramen för sin riskanalys beslutat att granska hur bolagsstyrelsen säkerställer att de uppdrag som erhålls från kommunen genomförs på ett ändamålsenligt sätt.

Almi har tagit fram rapporter om jämställdhet i styrelser sedan 2013 . Bakgrunden till Av olika anledningar kan ledamöter i styrelsen välja att lämna sitt uppdrag under mandatperioden.
Json schema pdf

jobb i värmland
japanska ambassaden djursholm
janney montgomery scott
jobba som socialpedagog flashback
k o n t o
patricia mellin

Styrelse. Alf Göransson. Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2007 och Andra uppdrag: Styrelseordförande i Hexpol AB, NCC AB och Axfast AB.

Styrelseledamot ska ta till vara bolagets intresse och förhindra att bolaget kommer till skada. I detta uppdrag ska ledamoten aktivt ta del i beslutsfattandet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör för Claesson & Anderzén AB och styrelseledamot i Catella AB (publ). Därutöver ett flertal styrelse- och ledningsuppdrag i 

Utbildning: Gymnasial utbildning.

Det finns oftast en högre ansvarsnivå, som till exempel en bolagsstyrelse och de som äger företaget (aktieägarna), men de fokuserar på att hantera de övergripande och strategiska områdena i stället för dag-till-dag aktiviteter i verksamheten. Det är ett viktigt uppdrag som kräver att du är kunnig, påläst och aktiv! Vad krävs av en bra ledamot? Förutom att representera de anställda har arbetstagarledamöter samma uppdrag som övriga ledamöter – att bidra till företagets långsiktiga stabilitet och lönsamhet.